PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - brukte fritidsbåter

  Fartøy, skip, ferger og båter

  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Salg av brukte fritidsbåter som selges fra forhandler er i utgangspunktet avgiftspliktig.

  Den såkalte avansemetoden kan benyttes i de tilfeller der selgeren ikke har beregnet avgift ved salget til videreforhandleren (f.eks. der selger er privatperson) og heller ikke har hatt fradragsrett da varen ble anskaffet. Er disse kriteriene oppfylt og forhandler kjøper den brukte varen for videresalg, kan avansemetoden brukes. For mer om beregning av mva etter avansemetoden, se tema «Kunstverk -> Avansemetoden». Denne metoden kan ikke brukes dersom båten har vært brukt som driftsmiddel hos forhandleren.

  Stikkord:

  • avgiftsfri omseting,
  • fangstfartøy,
  • farkost,
  • fartøy,
  • ferje,
  • færing,
  • jolle,
  • katamaran,
  • krigsskip,
  • lasteskip,
  • lektere,
  • motorbåt,
  • motorseiler,
  • mudderprammer,
  • omsetning av brukte fritidsbåter,
  • pram,
  • rederfirma,
  • rederselskap,
  • seilbåt,
  • seilskip,
  • skip,
  • skipsrederi,
  • skolefartøy,
  • skoleskip,
  • skute,
  • slepebåt,
  • småbåt,
  • spesialfartøy,
  • tankskip,
  • yrkesbåt,
  • ferge,
  • salg,
  • ks,
  • selskap,
  • kost,
  Salg - brukte fritidsbåter
  329 1232 91 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan