PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie - avgiftspliktig

  Fartøy, skip, ferger og båter

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det skal som hovedregel beregnes utgående merverdiavgift på utleie av fartøy jf. mval. § 3-1.

  Avgiftsplikten gjelder fartøy som faller utenfor definisjon i mval. § 6-9 (4).

  Stikkord:

  • avgiftsfri omseting,
  • båtutleie,
  • fangstfartøy,
  • farkost,
  • fartøy,
  • ferje,
  • færing,
  • jolle,
  • katamaran,
  • krigsskip,
  • lasteskip,
  • lektere,
  • lystbåter,
  • lystfartøy,
  • motorbåt,
  • motorseiler,
  • mudderprammer,
  • pram,
  • rederfirma,
  • rederselskap,
  • seilbåt,
  • seilskip,
  • skip,
  • skipsrederi,
  • skolefartøy,
  • skoleskip,
  • skute,
  • slepebåt,
  • småbåt,
  • spesialfartøy,
  • tankskip,
  • utleiebåter,
  • yrkesbåt,
  • ferge,
  • leasing,
  • ks,
  • selskap,
  Utleie - avgiftspliktig
  390 1321 97 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan