Leie av fast eiendom

Påkostninger (leietaker)

Vedlikehold (leietaker)

Dekning av verdiforøkelse ved leieperiodens opphør

Vederlag for avvikling av leiekontrakt

Andre temaer

Se også Fast eiendom - utleie.

Stikkord: leasing