PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Dekning av verdiforøkelse ved leieperiodens opphør

  Fast eiendom - leie

  • MVA7 - Ingen mvabehandling (inntekter)

  Merverdiavgift

  Dersom leietaker (registrert næringsdrivende) pusser opp lokalene og anskaffer naglefast driftsutstyr og eieren frivillig utbetaler et beløp til leietaker for verdiforøkelsen ved leieperiodens opphør, vil dette refusjonsbeløpet ikke bli sett på som vederlag for levering av vare/tjeneste. Se «Merverdiavgiftshåndboken 2017 -> 1-3.2.5. Grensen mot erstatning». Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på refusjonsbeløpet jf. mval. § 1-3.

  Stikkord:

  • fast eiendom - leie,
  • frivillig registrering,
  • husleieoppgjør,
  • leieoppgjør,
  • oppgjør husleieforhold,
  • refusjon oppussing,
  • refusjonsbeløp,
  • leasing,
  • opphør,
  • oppussing,
  Dekning av verdiforøkelse ved leieperiodens opphør
  390 1321 97 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan