Leie av fast eiendom

Påkostninger (leietaker)

Vedlikehold (leietaker)

Dekning av verdiforøkelse ved leieperiodens opphør

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)

Merverdiavgift

Dersom leietaker (registrert næringsdrivende) pusser opp lokalene og anskaffer naglefast driftsutstyr og eieren frivillig utbetaler et beløp til leietaker for verdiforøkelsen ved leieperiodens opphør, vil dette refusjonsbeløpet ikke bli sett på som vederlag for levering av vare/tjeneste. Se MVA-håndbokens kapittel Grensen mot erstatning. Det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på refusjonsbeløpet jf. mval. § 1-3.

Stikkord: husleieoppgjør, leieoppgjør, oppgjør husleieforhold, refusjon oppussing, refusjonsbeløp, leasing, renovering, oppløsning

Vederlag for avvikling av leiekontrakt

Andre temaer