PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie av fast eiendom

  Fast eiendom - leie

  • D6300 Leie lokale
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Leie av fast eiendom gir fradragsrett under følgende forutsetninger:

  • Utleier er frivillig registrert etter mval. § 2-3 slik at husleiefakturaen er inklusive merverdiavgift
  • Leietaker driver avgiftspliktig virksomhet

  Delvis fradragsrett på husleie

  Når en bedrift driver kombinert virksomhet vil det si at den holder på med både avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet i samme lokaler. Kombinert virksomhet gir forholdsmessig fradragsrett på grunnlag av forholdet mellom aktiviteten i de to avgiftstypene. Dvs. at husleien for den delen som tilfaller den avgiftspliktige virksomheten er fradragsberettiget for den inngående merverdiavgiften, mens den delen som tilhører den ikke-avgiftspliktig virksomhet, ikke er fradragsberettiget.

  Delvis fradragsrett på felleskostnader

  Det er anledning til å fakturere felleskostnader med utgående merverdiavgift selv om de også benyttes av ikke-avgiftspliktig virksomhet. En leietaker som driver kombinert virksomhet må selv foreta en fordeling mellom fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget merverdiavgift. For en bedrift som leier lokaler der noe av arealet er dedikert til ikke-avgiftspliktig virksomhet, vil fakturaen bestå av både avgiftspliktig husleie, ikke-avgiftspliktig husleie samt avgiftspliktige felleskostnader. Disse felleskostnadene må som for kombinerte virksomheter, fordeles forholdsmessig.

  Vær oppmerksom på 5 % regelen ved fradragsføring av kostnader i forbindelse med leie av lokalene, se mval. § 8-2 (3) og (4).

  Stikkord:

  • brygge,
  • fabrikkbygninger,
  • fabrikklokaler,
  • fast eiendom,
  • fellesanskaffelser,
  • forretningslokaler,
  • fryserileie,
  • hall leie,
  • halleie,
  • hall-leie,
  • husleie,
  • jordbrukseiendom,
  • kaianlegg,
  • kontor,
  • kontorbygg,
  • kontorleie,
  • kontorlokaler,
  • kontorutgift,
  • kostnadsfordeling,
  • lagerbygg,
  • lagerleie,
  • lagerlokaler,
  • lagerutgift,
  • landbrukseiendom,
  • leasing,
  • leide lokaler,
  • leie studio,
  • leieutgift,
  • lokalleie,
  • næringseiendom,
  • skogbrukseiendom,
  • tomteleie,
  • kmva,
  • landbruk,
  • kostand,
  • omkostning,
  • allokering,
  • jordbruk,
  • leie,
  • forretningseiendom,
  • kommandittselskap,
  Leie av fast eiendom
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan