PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Vederlag for avvikling av leiekontrakt

  Fast eiendom - leie

  Skatt

  Dersom leietaker mottar et engangsbeløp fra utleier for å avvikle leiekontrakt før utløpet av kontrakten, kan engangsbeløpet overføres til gevinst- og tapskonto. For leietaker anses leieavtalen som et immaterielt driftsmiddel, jf. Skatte-ABC. Gevinst ved realisasjon av driftsmidler som ikke kan saldoavskrives kan overføres til gevinst- og tapskonto, jf. sktl. § 14-53. Se også UTV 2004/541 pkt. 3.12.

  Se eget tema for utleiers skattemessig behandling.

  Stikkord:

  • oppløsning,
  • leasing,
  Vederlag for avvikling av leiekontrakt
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan