Utleie av fast eiendom

Oppføring

Avskrivning

Påkostning

Vedlikehold

Endringsarbeider

Vederlag for avvikling av leiekontrakt