PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Endringsarbeider

  Fast eiendom - utleie

  • K3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

  Bokføring/Merverdiavgift

  Skattedirektoratet har i et brev av 27. november 2018, SKD 271118, uttalt at i de tilfeller der en frivillig registrert utleier utfører tilpasninger av bygg som er under oppføring/rehabilitering etter leietakers ønsker, vil leietakers engangsbetaling for disse tilpasningene anses som et finansielt forskudd. Forskuddet må avregnes over leieperioden. Det vil altså ikke være anledning til å forskuddsfakturere hele beløpet inkl. merverdiavgift allerede første utleieår. Se mval. § 15-10 (3) og bff. § 5-2-6. Dette gjelder for de tilfeller der leietaker ønsker at det blir gjort endringer på leieobjektet under oppføring/rehabilitering etter at leieavtale er inngått.

  Eksempler på endringsarbeider kan være:

  • standard på innredning økes, f.eks. fra laminat til dyrere parkett
  • vegger flyttes
  • bygging av ekstra garderobe eller kjøkken
  Eksempel

  Leieobjekt er under oppføring og leieavtale over en 10 år periode inngås mellom en frivillig registrert utleier og leietaker som skal drive avgiftspliktig virksomhet i lokalene. Leietaker kommer i etterkant med ønsker om endringer på leieobjektet. Endringsarbeidene vil koste leietaker 120 000 pluss mva kr 30 000 og skal betales som et engangstillegg.

  Utleier kan bøkfører innbetaling av kr 150 000 slik:

  Debet Kredit Beløp Kommentar
  Konto 1920 Bankinnskudd Konto 2299 Annen langsiktig gjeld (forskudd fra kunder) 150 000 Innbetaling tilleggsarbeider

  Hver måned sammen med husleien kan utleier fakturere et beløp på kr 1 000 pluss mva kr 250 og bokføre følgende:

  Debet Kredit Beløp MVA-kode Kommentar
  Kundereskontro Konto 3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig 1 250 3 Innbetaling tilleggsarbeider
  Konto 2299 Annen langsiktig gjeld (forskudd fra kunder) Kundereskontro 1 250 Overføring fra forskuddsbetalt leie (tilleggsarbeid)

  Stikkord:

  • bygg under oppføring,
  • leasing,
  Endringsarbeider
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan