PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Oppføring

  Fast eiendom - utleie

  • D1100 Bygninger

  Merverdiavgift

  Utleier kan søke om frivillig registrering. Se mval. § 2-3 og temaet «Frivillig registrering for utleie»

  Gjelder kjøp av tjenester til oppføring, herunder arkitekttjenester, byggeledelse, byggetekniske tjenester og andre entreprenørtjenester.

  Dersom utleier er frivillig registrert og har både avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige leietakere og den ikke-avgiftspliktige delen av leietakerne er under 5 %, har utleier fullt fradrag for mva. for oppføringskostnadene, se mval. § 8-2 (4).

  Stikkord:

  • 5 % regelen,
  • 5% regelen,
  • bygging,
  • campingbygg kioskdel,
  • campingbygg sanitærdel,
  • elektiske installasjoner,
  • fabrikkbygninger,
  • fabrikklokaler,
  • fast eiendom,
  • grunnboring,
  • grunnundersøkelser,
  • nybygg,
  • oppføring av bygninger,
  • utleie eiendom,
  • innstallasjoner,
  • instalasjoner,
  • kmva,
  • nye,
  • leasing,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan