Utleie av fast eiendom

Oppføring

Konto
1100 Bygninger
Debet

Merverdiavgift

Utleier kan søke om frivillig registrering. Se mval. § 2-3 og temaet «Frivillig registrering for utleie»

Gjelder kjøp av tjenester til oppføring, herunder arkitekttjenester, byggeledelse, byggetekniske tjenester og andre entreprenørtjenester.

Dersom utleier er frivillig registrert og har både avgiftspliktige og ikke-avgiftspliktige leietakere og den ikke-avgiftspliktige delen av leietakerne er under 5 %, har utleier fullt fradrag for mva. for oppføringskostnadene, se mval. § 8-2 (4).

Stikkord: 5 % regelen, 5% regelen, bygging, campingbygg kioskdel, campingbygg sanitærdel, elektiske installasjoner, fabrikkbygninger, fabrikklokaler, fast eiendom, grunnboring, grunnundersøkelser, nybygg, oppføring av bygninger, utleie eiendom, innstallasjoner, instalasjoner, kmva, nye, leasing

Avskrivning

Påkostning

Vedlikehold

Endringsarbeider

Vederlag for avvikling av leiekontrakt