PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Påkostning

  Fast eiendom - utleie

  • D1100 Bygninger

  Skatt

  Blir utleier eier av påkostning foretatt av leietaker, skal utleier beskattes for det beløp som utgjør fordelen for ham. Tidfesting av inntektsføringen skal skje når påkostningen er foretatt av leietaker. Se nærmere om dette i Skatte-ABC - Driftsmiddel punkt 6.6. Den skattepliktige fordelen kan være et annet beløp enn leietakers utgifter, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle, jf UTV 2013/742.

  Den skattlagte fordelen hos utleier kan på aktiveres og avskrives. Fordelen føres på den aktuelle gruppen i saldosystemet som en påkostning. Ifølge SKD 190214 kan fordelen ikke avskrives lineært.

  Skal derimot leietakeren fjerne eller ta med seg påkostningen, anses leietaker som eier av denne, og aktivering og avskrivning må foretas på leietakers hånd. Aktiveringen tilføres samme saldogruppe som det påkostede driftsmidlet ifølge Skatte-ABC - Driftsmiddel punkt 6.6. Se omtale i Fast eiendom - leie.

  Merverdiavgift

  For at utleier skal få fradrag for merverdiavgift ved påkostning avhenger dette av utleieres merverdiavgiftssituasjon og leietakers bruk. Utleier kan søke om frivillig registrering. Se mval. § 2-3 og temaet «Frivillig registrering for utleie» og nærmere omtale i avsnittet over om merverdiavgift ved utleie av fast eiendom.

  Stikkord:

  • 5% regelen,
  • elektiske installasjoner,
  • fabrikkbygninger,
  • fabrikklokaler,
  • fast eiendom,
  • fordelingsnøkler under 5%,
  • innredning,
  • interiørarkitekt,
  • oppussing,
  • påkostning utleiebygg,
  • renseanlegg,
  • utleie eiendom,
  • innstallasjoner,
  • instalasjoner,
  • kmva,
  • allokering,
  • sne,
  • renovering,
  • leasing,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan