PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av parkeringsplasser - fast eiendom

  Fast eiendom - utleie

  • K3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Utleie av parkeringsplasser i tilknytning til fast eiendom skal behandles under samme regler som for den faste eiendommen, se mval. § 3-11. Dette gjelder for både private og offentlige parkeringsplasser.

  Dersom utleier ikke er frivillig registrert for utleie, er leie på både eiendommen/lokalet og parkeringsplassene unntatt avgift, se mval. § 3-11 (1). Er utleier frivillig registrert vil både leie for eiendommen/lokalet og parkeringsplassen være avgiftspliktig, og utleier får fradrag for inngående mva på kostnader som gjelder utleie for både eiendom og parkeringsfasilitetene.

  Reglene for når man anses som frivillig registrert for utleie av bygg eller anlegg ble endret 1. juli 2014.
  Angående ordningen for frivillig registrering ved utleie av bygg og anlegg, se tema «Fast eiendom - utleie -> Frivillig registrering for utleie».

  Dreier det seg om utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet er dette avgiftspliktig utleie, jf. mval. § 3-11 (2) c.

  Se også «Fast eiendom - utleie -> Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet».

  Stikkord:

  • leasing,
  Utleie av parkeringsplasser - fast eiendom
  305 1211 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan