PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet

  Fast eiendom - utleie

  • K3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Utleie av både offentlige og private parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet er avgiftspliktig omsetning, se mval. § 3-11 (2) c.

  Avgiftsplikten gjelder også for utleie som ledd i frivillig registrert utleie av bygg og anlegg når parkeringsplassene og lokalene leies ut fra en og sammen utleier. Se UTV 2011/1691 og BFU 34/10.

  Stikkord:

  • leasing,
  • ks,
  Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan