Utleie av fast eiendom

Oppføring

Avskrivning

Påkostning

Vedlikehold

Endringsarbeider

Vederlag for avvikling av leiekontrakt

Skatt

En kostnad skal fradras i det år det oppstår en ubetinget forpliktelse til å dekke eller innfri kostnaden, jf. skatteloven § 14-2 (2). Utleier kan derfor fradra kostnaden i det året avtalen med utleier inngås.

Se eget tema for leietakers skattemessig behandling.

Stikkord: oppløsning, leasing