PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser

  Fergekostnader

  • MVASe kommentar

  Lønn

  Dekker arbeidsgiver fergeutgifter for den ansatte som brukes både privat og på yrkesreiser, må kostnadene forholdsmessig fordeles. Fordeling blir mellom skattepliktige privaturer og skattefrie yrkesreiser.

  Klippekort, verdikort e.l.

  Kostnader til klippekort, verdikort e.l. må fordeles forholdsmessig mellom privat bruk og yrkesbruk. Man kan se bort i fra mindre faktiske fordeler ved privat bruk av klippekort/verdikort.

  Månedskort, årskort o.l.

  Ved dekning av månedskort, årskort ol. der kostnaden er fast og ikke et resultat av antall fergeturer, og kortet brukes både ved yrkes- og privatreiser gjelder følgende:

  • dersom den ansatte bruker kortet til daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) er dekningen fullt ut skattepliktig
  • dersom den ansatte i noen utstrekning bruker kortet/brikken til private reiser, herunder sporadisk kjøring med bil mellom hjem og fast arbeidssted, skal den ansatte skattlegges for en skjønnsmessig andel. Fordelen kan normalt settes til 50 % av arbeidsgiverens kostnad. Kan reisene identifiseres brukes eksakt fordeling.
  • er kostnadene i hovedsak pådratt i forbindelse med yrkesreiser og den ansatte ikke bruker fergen på vei til eller fra fast arbeidssted (arbeidsreise), anses fordelen normalt være så liten at det ikke bør gis tillegg.

  For behandling av skattefri del ved dekning av fergekostnader:
  «Fergekostnader -> Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise»

  For behandling av skattepliktig del ved dekning av fergekostnader:
  «Fergekostnader -> Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer»

  Merverdiavgift

  Se følgende tema for retten til å fradragsføre inngående merverdiavgift i de forskjellige tilfellene:

  Stikkord:

  • Kostand,
  • ferge,
  • fordeling,
  • fergekostnader,
  • kostnad,
  • kost,
  Forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan