PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri dekning fergekostnader for fører av kjøretøy samt passasjerer - tjenestereise

  Fergekostnader

  • D7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
  • MVA13 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift i forbindelse med kostnader for å frakte personer med ferge når dette skjer på tjenestereiser, jf. mval. § 8-1.

  Lønn

  Arbeidsgivers dekning av fergekostnader på yrkesreise er skattefritt for arbeidstaker. Dette gjelder som hovedregel også for personer som ved fastsettingen får standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, se Skatte-ABC, siste avsnitt.

  Ved bruk av klippekort, verdikort, autopass, månedskort, årskort ol. der fergekostnadene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se temaet om forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser.

  Stikkord:

  • ferje,
  • kostand,
  • omkostning,
  • yrkesreise,
  Skattefri dekning fergekostnader for fører av kjøretøy samt passasjerer - tjenestereise
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan