PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise

  Fergekostnader

  • D7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • MVA13 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %

  Lønn

  Arbeidsgivers dekning av fergekostnader på yrkesreise er skattefri for arbeidstaker. Dette gjelder som hovedregel også for personer som ved fastsettingen får standardfradrag for utenlandske arbeidstakere, se Skatte-ABC, siste avsnitt.

  Ved bruk av klippekort, verdikort, autopass, månedskort, årskort ol. der fergekostnadene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se temaet om forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser.

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til å frakte kjøretøy på ferge i forbindelse med tjenestereiser der transportmiddelet er personkjøretøy slik det er definert i fmva. § 1-3-1, jf. mval. § 8-4. Ved bruk av andre kjøretøy på tjenestereiser, er det fradrag for inngående merverdiavgift med lav sats for kostnader til å frakte kjøretøy på ferge, se mval. § 5-4, jf. mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • ferge,
  • varebil klasse 2,
  • ferje,
  • kmva,
  • kostand,
  • omkostning,
  • yrkesreise,
  Skattefri dekning fergekostnader for kjøretøyet - tjenestereise
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan