PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Alminnelige bestemmelser

  Feriepenger

  Ferieloven skal sikrer at arbeidstakere får feriefritid og feriepenger. Med arbeidstaker menes alle som utfører arbeid i en annens tjeneste, og retten ti feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet. Dvs. loven gjelder ikke selvstendig næringsdrivende. For spesielle ordninger, se feriel. § 2. Det er ikke mulig å fravike loven slik at ordningen blir dårligere for arbeidstaker, med mindre loven tillater det. Avtalen skal da inngås skriftlig.

  Ferieåret følger kalenderåret, og feriepenger opptjent i år 1 utbetales i år 2

  Alminnelige bestemmelser
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan