PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Finansielle og operasjonelle leasingavtaler, Små selskaper

  Finansielle og operasjonelle leieavtaler

  • D6490 Annen leiekostnad
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Små selskaper jf. regnskapsloven § 5-11, kan behandle finansielle leasingavtaler på lik linje som operasjonelle leasingavtaler.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift for leie til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, jf mval § 8-1.

  Unntaket for merverdiavgift som gjelder for finaniseringstjenester, gjelder ikke for finanisell leasing, jf mval § 3-6 bokstav b.

  Bokføring

  Små selskaper kan unnlate å balanseføre finansiselle leieavtaler, jf regnskapsloven § 5-11. I steden for å balanseføre leieavtalen, kostnadsføres leieinnbetalingene til leasingselskapet som en driftskostnad. Finansielle leieavtaler blir behandlet på lik linje som operasjonelle leieavtaler.

  Bokføringsforslag

  Siden finansielle leasingavtaler behandles på lik linje som operasjonelle avtaler, blir kostnadsføring av leasingskostnaden ført forløpende i regnskapet.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva
  Kostnadsføring av leasing Konto 6490 Annen leiekostnad Kr 7000 Fradrag
  Reskontroføring Leverandørreskontro Kr 7000

  Stikkord:

  • leie,
  • foretak,
  • leasing,
  Finansielle og operasjonelle leasingavtaler, Små selskaper
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan