Finansielle leasingavtaler, utleier

Finansielle leasingavtaler, leietaker

Operasjonelle leasingavtaler, utleier

Operasjonelle leasingavtaler, leietaker

Finansielle og operasjonelle leasingavtaler, Små selskaper

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
6490 Annen leiekostnad
Debet

Små selskaper jf. regnskapsloven § 5-11, kan behandle finansielle leasingavtaler på lik linje som operasjonelle leasingavtaler.

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift for leie til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, jf mval § 8-1.

Unntaket for merverdiavgift som gjelder for finaniseringstjenester, gjelder ikke for finanisell leasing, jf mval § 3-6 bokstav b.

Bokføring

Små selskaper kan unnlate å balanseføre finansiselle leieavtaler, jf regnskapsloven § 5-11. I steden for å balanseføre leieavtalen, kostnadsføres leieinnbetalingene til leasingselskapet som en driftskostnad. Finansielle leieavtaler blir behandlet på lik linje som operasjonelle leieavtaler.

Bokføringsforslag
Stikkord: leie, foretak, leasing

Etableringsgebyr og forskuddsbetaling