PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Operasjonelle leasingavtaler, leietaker

  Finansielle og operasjonelle leieavtaler

  • D6490 Annen leiekostnad
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Operasjonelle avtaler er alle avtaler som ikke er finansielle leasingavtaler, jf «Leasing -> Klassifisering»

  Karakteristisk for slike avtaler er at utleier har eiendomsretten og den finansielle risikoen mens leietaker disponerer objektet i kontraktens løpetid.

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for merverdiavgift for leie til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, jf mval § 8-1.

  Bokføring

  I motsetning til balanseføringen av finansielle leieavtaler, skal operasjonelle avtaler kostnadsføres løpende.

  Bokføringsforslag

  En operasjonell leasingavtale kostnadsføres fortløpende som vist i konteringsforslaget.

  Forklaring Debet Kredit Beløp

  Mva

  Kostnadsføring av leasing

  Konto 6490 Annen leiekostnad

  Kr 7000 Fradrag
  Reskontroføring Leverandørreskontro Kr 7000

  Note

  Ved leie av varige driftsmidler som ikke skal balanseføres, skal det opplyses om årlig leie med tilsvarende spesifiskasjon som i oppstillingsplanen for balansen, jf rskl § 7-13 tredje ledd.

  Stikkord:

  • leasing,
  Operasjonelle leasingavtaler, leietaker
  451 1458 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan