PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Operasjonelle leasingavtaler, leietaker

  Finansielle og operasjonelle leieavtaler

  • D6490 Annen leiekostnad
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Operasjonelle avtaler er alle avtaler som ikke er finansielle leasingavtaler, jf «Leasing -> Klassifisering»

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for merverdiavgift for leie til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet, jf mval § 8-1.

  Bokføring

  I motsetning til balanseføringen av finansielle leieavtaler, skal operasjonelle avtaler kostnadsføres løpende.

  Bokføringsforslag

  En operasjonell leasingavtale kostnadsføres fortløpende som vist i konteringsforslaget.

  Forklaring Debet Kredit Beløp

  Mva

  Kostnadsføring av leasing

  Konto 6490 Annen leiekostnad

  Kr 7000 Fradrag
  Reskontroføring Konto 2400 leverandørgjeld Kr 7000

  Note

  Ved leie av varige driftsmidler som ikke skal balanseføres, skal det opplyses om årlig leie med tilsvarende spesifiskasjon som i oppstillingsplanen for balansen, jf rskl § 7-13 tredje ledd.

  Stikkord:

  • leasing,
  Operasjonelle leasingavtaler, leietaker
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan