PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Operasjonelle leasingavtaler, utleier

  Finansielle og operasjonelle leieavtaler

  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Operasjonelle avtaler er alle avtaler som ikke er finansielle leasingavtaler, jf «Leasing -> Klassifisering»

  Merverdiavgift

  Utleie er merverdiavgiftspliktig omsetning, jf mval § 3-1.

  Bokføring

  Eiendelen føres i balansen og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, jf rskl § 5-3 annet ledd, og leieinntektene inntektsføres etterhvert som de opptjenes.

  Bokføringsforslag

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Kjøp av en maskin Konto 1200 anlegg og maskiner konto 1920 Bankinnskudd Kr 100 000
  Utleie av maskinen Konto 1500 Kundereskontro Konto 3611 Leieinntekter andre varige driftsmidler Kr 5 000

  Stikkord:

  • leasing,
  Operasjonelle leasingavtaler, utleier
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan