PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Operasjonelle leasingavtaler, utleier

  Finansielle og operasjonelle leieavtaler

  • K3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Operasjonelle avtaler er alle avtaler som ikke er finansielle leasingavtaler. Se mer om klassifisering av leasingavtaler.

  Karakteristisk for slike avtaler er at utleier har eiendomsretten og den finansielle risikoen mens leietaker disponerer objektet i kontraktens løpetid.

  Merverdiavgift

  Utleie er merverdiavgiftspliktig omsetning, jf mval § 3-1.

  Bokføring

  Eiendelen føres i balansen og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan, jf rskl § 5-3 annet ledd, og leieinntektene inntektsføres etterhvert som de opptjenes.

  Bokføringsforslag
  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Kjøp av en maskin Konto 1200 anlegg og maskiner Konto 1920 Bankinnskudd Kr 100 000
  Utleie av maskinen Kundereskontro Konto 3611 Leieinntekter andre varige driftsmidler Kr 5 000

  Stikkord:

  • leie,
  • leasing,
  Operasjonelle leasingavtaler, utleier
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan