Kjøp - Finansielle tjenester

Salg - Forsikringstjenester

Garantiforsikring ved varesalg

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Salg av garantiforsikring ved varesalg går inn under reglene for omsetning og formidling av forsikringstjeneter og er unntatt fra mva-loven jf mval § 3-6 (1) bokstav a.

Det foreligger ingen lovfestet definisjon av begrepene forsikring og forsikringsvirksomhet, men forsikring kan sies å innebære overføring av risiko mot vederlag. Altså når et selskap forplikter seg mot betaling til å yte et annet selskap/privatperson avtalte ytelser i situasjoner hvor forsikringstilfellet inntrer.

Merverdiavgift

Garantier som ytes via en frivillig tilleggsforsikring i forbindelse med salg av varer, anses som en unntatt forsikringstjeneste, se mval. § 3-6 og MVA-håndboken, nest siste avsnitt.

Unntak

Egenandel som et utleiefirma tar for kaskoforsikring ved utleie av bil skal inngå i beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift. Dette gjelder når premiene for den personlige ulykkesforsikringen ikke er en del av noen personlig tegnet forsikring for den enkelte leiekunde, slik at eventuelle utbetalinger for personskader i henhold til denne forsikringen ville måtte søkes dekket innenfor den bedriftsforsikring som utleieselskapet har tegnet hos sitt forsikringsselskap. Se KMVA 5185.

Stikkord: omsetning

Salg - Finansieringstjenester

Salg - Betalingsoppdrag

Salg - Gyldige betalingsmidler

Salg - Finansielle instrumenter og lignende

Salg - Verdipapirfond

Salg - Investeringsselskap

Salg - Eksempler på finansielle tjeneste