PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Garantiforsikring ved varesalg

  Finansielle tjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Salg av garantiforsikring ved varesalg går inn under reglene for omsetning og formidling av forsikringstjeneter og er unntatt fra mva-loven jf mval § 3-6 (1) bokstav a.

  Det foreligger ingen lovfestet definisjon av begrepene forsikring og forsikringsvirksomhet, men forsikring kan sies å innebære overføring av risiko mot vederlag. Altså når et selskap forplikter seg mot betaling til å yte et annet selskap/privatperson avtalte ytelser i situasjoner hvor forsikringstilfellet inntrer.

  Merverdiavgift

  Garantier som ytes via en frivillig tilleggsforsikring i forbindelse med salg av varer, anses som en unntatt forsikringstjeneste, se mval. § 3-6 og MVA-håndboken, nest siste avsnitt.

  Unntak

  Egenandel som et utleiefirma tar for kaskoforsikring ved utleie av bil skal inngå i beregningsgrunnlaget for utgående merverdiavgift. Dette gjelder når premiene for den personlige ulykkesforsikringen ikke er en del av noen personlig tegnet forsikring for den enkelte leiekunde, slik at eventuelle utbetalinger for personskader i henhold til denne forsikringen ville måtte søkes dekket innenfor den bedriftsforsikring som utleieselskapet har tegnet hos sitt forsikringsselskap. Se KMVA 5185.

  Stikkord:

  • omsetning,
  Garantiforsikring ved varesalg
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan