PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Eksempler på finansielle tjeneste

  Finansielle tjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Eksempler på finansielle tjenester som er unntatt fra loven, se mval. § 3-6 er:

  • Aksjemegling og fondsmegling
  • Aktiv kapitalforvaltning
  • Betalingsformidling
  • Corporate finance tjenester som innebærer ytelse av en finansiell tjeneste, f. eks formidling av finansielle instrumenter.
  • Factoringvirksomhet
  • Finansieringstjenester
  • Formidling av forsikringstjenester fra forsikringsmeglere
  • Kredittkorttjenester (salg av kredittkort og betalingskort er imidlertid avgiftspliktig med høy sats)
  • Prosjektfinansiering
  • Låneformidling og kredittvirksomhet
  • Forvaltningstjenester
  • Rådgivningstjenester (finansielle instrumenter)
  • Tjenester forbundet med lån, utlån og kreditt
  • Garanti- og sikkerhetsstillelse
  • Andre tjenester som er vesentlige, spesifikke og/eller ytes som ledd i en finansiell tjeneste. Rådgivningstjenester som er en del av den finansielle tjenesten og er underordnet den finansielle tjenesten er unntatt.
  • Salg av finansielle instrumenter
  • Salg, sortering og telling av gyldige betalingsmidler (mynter og pengesedler)
  • Valutamegling

  Stikkord:

  • banktjenester,
  • omsetning,
  • kommandittselskap,
  Salg - Eksempler på finansielle tjeneste
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan