Kjøp - Finansielle tjenester

Salg - Forsikringstjenester

Garantiforsikring ved varesalg

Salg - Finansieringstjenester

Salg - Betalingsoppdrag

Salg - Gyldige betalingsmidler

Salg - Finansielle instrumenter og lignende

Salg - Verdipapirfond

Salg - Investeringsselskap

Salg - Eksempler på finansielle tjeneste

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
Kredit

Merverdiavgift

Eksempler på finansielle tjenester som er unntatt fra loven, se mval. § 3-6 er:

 • Aksjemegling og fondsmegling
 • Aktiv kapitalforvaltning
 • Betalingsformidling
 • Corporate finance tjenester som innebærer ytelse av en finansiell tjeneste, f. eks formidling av finansielle instrumenter.
 • Factoringvirksomhet
 • Finansieringstjenester
 • Formidling av forsikringstjenester fra forsikringsmeglere
 • Kredittkorttjenester (salg av kredittkort og betalingskort er imidlertid avgiftspliktig med høy sats)
 • Prosjektfinansiering
 • Låneformidling og kredittvirksomhet
 • Forvaltningstjenester
 • Rådgivningstjenester (finansielle instrumenter)
 • Tjenester forbundet med lån, utlån og kreditt
 • Garanti- og sikkerhetsstillelse
 • Andre tjenester som er vesentlige, spesifikke og/eller ytes som ledd i en finansiell tjeneste. Rådgivningstjenester som er en del av den finansielle tjenesten og er underordnet den finansielle tjenesten er unntatt.
 • Salg av finansielle instrumenter
 • Salg, sortering og telling av gyldige betalingsmidler (mynter og pengesedler)
 • Valutamegling
Stikkord: banktjenester, omsetning, kommandittselskap