PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Finansieringstjenester

  Finansielle tjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling av finansieringstjenester, men ikke finansiell leasing, er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-6 bokstav b. Finansieringstjenesten omfatter ytelse og formidling av kreditt og sikkerhetsstillelse i den forbindelse. Unntaket gjelder selve finansieringstjenesten, men andre tilknyttede tjenester banken selv yter overfor lånetakeren vil kunne omfattes av unntaket.

  Renter, gebyrer og provisjoner som har sammenheng med inn- og utlånsvirksomhet er omfattet av unntaket. Det samme gjelder tjenester ytt i forbindelse med disponeringen av kundens midler, eksempelvis avtaler om faste betalingsoppdrag/overføringer.

  Eksempler på finansieringstjenester fra MVA-håndboken er (listen er ikke uttømmende):

  • Ytelse eller formidling av kreditt
  • Ytelsen av lån og lånegivers forvaltning av egne inn- og utlån
  • Låneformidling
  • Lånedelen av en faktoringavtale
  • Clearing
  • Investeringstjenester ved kjøp av fotballspillere (UTV 2012/491)

  Se MVA-håndboken for mer informasjon.

  Unntak

  Dersom en avgiftspliktig tjeneste f.eks økonomisk eller juridisk tjeneste inngår som hovedtjeneste ved omsetning eller formidling av en unntatt finansieringstjeneste vil tjenesten falle utenfor unntaket i mval. § 3-6 bokstav b og må avgiftsberegnes i tråd med mval. § 3-1.
  Eksempler på tjenester som vil være avgiftspliktige fra MVA-håndboken :

  • Forvaltning som utføres av et annet selskap enn lånegiver
  • Salg av kredittopplysninger
  • Inkassooppdrag utført av bank- og finansieringsforetak for kunders regning

  Se MVA-håndboken om finansieringstjenester og underordnede tjenester for mer informasjon.

  Dersom det ytes en sammensatt tjeneste er det viktig for avgiftsbehandlingen å vurdere hva som utgjør hovedytelsen eller den dominerende delen av totaltjenesten. I en sammensatt tjeneste hvor den dominerende delen er en finansieringstjeneste så vil hele tjenesten være unntatt fra mva. Se MVA-håndboken i avsnittene her om sammensatt tjeneste

  Stikkord:

  • banktjenester,
  • omsetning,
  Salg - Finansieringstjenester
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan