PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Finansieringstjenester

  Finansielle tjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling av finansieringstjenester, men ikke finansiell leasing, er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-6 bokstav b. Finansieringstjenesten omfatter ytelse og formidling av kreditt og sikkerhetsstillelse i den forbindelse. Unntaket gjelder selve finansieringstjenesten, men andre tilknyttede tjenester banken selv yter overfor lånetakeren vil kunne omfattes av unntaket.

  Renter, gebyrer og provisjoner som har sammenheng med inn- og utlånsvirksomhet er omfattet av unntaket. Det samme gjelder tjenester ytt i forbindelse med disponeringen av kundens midler, eksempelvis avtaler om faste betalingsoppdrag/overføringer.

  Eksempler på finansieringstjenester fra MVA-håndboken er (listen er ikke uttømmende):

  • Ytelse eller formidling av kreditt
  • Ytelsen av lån og lånegivers forvaltning av egne inn- og utlån
  • Låneformidling
  • Lånedelen av en faktoringavtale
  • Clearing
  • Investeringstjenester ved kjøp av fotballspillere (SKD 150412)

  Se «Merverdiavgiftshåndboken 2018 -> 7.5. § 3-6 bokstav b - Finansieringstjenester Finansieringstjenester» for mer informasjon.

  Unntak

  Dersom en avgiftspliktig tjeneste f.eks økonomisk eller juridisk tjeneste inngår som hovedtjeneste ved omsetning eller formidling av en unntatt finansieringstjeneste vil tjenesten falle utenfor unntaket i mval. § 3-6 bokstav b og må avgiftsberegnes i tråd med mval. § 3-1.
  Eksempler på tjenester som vil være avgiftspliktige fra MVA-håndboken :

  • Forvaltning som utføres av et annet selskap enn lånegiver
  • Salg av kredittopplysninger
  • Inkassooppdrag utført av bank- og finansieringsforetak for kunders regning

  Se «Merverdiavgiftshåndboken 2018 -> 7.5. § 3-6 bokstav b - Finansieringstjenester Finansieringstjenester» og «Merverdiavgiftshåndboken 2018 -> 7.11. Om underordnede tjenester Tilknyttede tjenester» for mer informasjon.

  Dersom det ytes en sammensatt tjeneste er det viktig for avgiftsbehandlingen å vurdere hva som utgjør hovedytelsen eller den dominerende delen av totaltjenesten. I en sammensatt tjeneste hvor den dominerende delen er en finansieringstjeneste så vil hele tjenesten være unntatt fra mva.

  Se også «MVA-håndboken -> m-3-6.13».

  Stikkord:

  • banktjenester,
  • finansielle tjenester,
  • salg,
  Salg - Finansieringstjenester
  411 1377 98 75 720

  Kontering

  Satser

  Kontoplan