PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Gyldige betalingsmidler

  Finansielle tjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Generelt

  Betalingsmidler er pengesedler, mynter, innskudd og kreditt på konto i en finansinstitusjon som kan disponeres ved bruk av betalingsinstrumenter f.eks sjekk, giroblankett og betalingskort. Dette er i tråd med Finansavtaleloven § 12 d. Det er ikke selskapet som tilbyr tjenesten eller at tjenesten utføres i finansbransjen som avgjør om man har med en finansiell tjeneste å gjøre eller ei, men hva innholdet i tjenesten faktisk er. For ytterligere informasjon, se MVA-håndboken.

  Avgrensning mot avgiftspliktige tjenester

  Unntaket for omsetning og formidling av gyldige betalingsmidler må avgrenses mot tjenester som er avgiftspliktige f.eks administrative- og produksjonstjenester. I tilfeller hvor det ytes flere tjenester både avgiftspliktige tjenester samt unntatte finansielle tjenester foreligger veiledende indikasjoner for å kunne anse tjenesten under ett som en finansiell tjeneste:

  • Hovedelementet i den totale tjenesteytelsen må være en finansiell tjeneste
  • Tjenesten må være særskilt priset for å komme inn under definisjonen for finansielle tjenester

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling av gyldige betalingsmidler er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-6 (d).
  Eksempler på tjenester som omfattes av unntaket (listen er ikke uttømmende):

  • Mynt- og seddelsirkulasjon
  • Salg av ruller med skillemynt
  • destruksjon av sedler og mynter
  • Verdioppbevaring av sedler og mynter

  Unntak

  Dersom en avgiftspliktig tjeneste inngår som hovedtjenesten ved formidling og omsetning av gyldige betalingsmidler vil totaltjenesten falle utenfor unntaket i mval. § 3-6 (d) og må avgiftsberegnes i tråd med mval. § 3-1.
  Eksempler på tjenester som er avgiftspliktig ifølge MVA-håndboken:

  • Produksjon og fremstilling av f.eks mynter og sedler kan være avgiftsplikt vareomsetning
  • Sortering, telling og ektehettskontroller isolert er avgiftspliktige
  • Verditransport eller tilsvarende frakt av sedler/mynt

  I tilfellet for betalingsoppdrag kan en selvstendig tjeneste ved oppkobling, drift og service av betalingsterminalen ikke være omfattet av unntaket for mva.

  Skattedirektoratet har i prinsipputtalelse 11. november 2013 uttalt at unntaket for betalingsmidler ikke kommer til anvendelse for omsetning av bitcoins ("virtuell valuta"), se UTV 2013/1739. Slik omsetning skal regnes som ordinær avgiftspliktig omsetning av elektroniske tjenester. Se også Finanstilsynets advarsel til forbrukere mot mulig risiko ved å kjøpe, handle med og inneha virtuelle valutaer slik som Bitcoin, UFT 131213.

  Stikkord:

  • bitcoin,
  • btc,
  • finansielle tjenester,
  • bitcoins,
  • salg,
  Salg - Gyldige betalingsmidler
  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan