PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - Verdipapirfond

  Finansielle tjenester

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Generelt

  Verdipapirfondsforvaltning er definert i Lov om verdipapirfond § 1-2 (4). Forvaltning av verdipapirfond skiller seg fra andre formidlingstjenester i finanssektoren ved at forvalteren ikke er begrenset til kun å gjennomføre transaksjoner, men har generell fullmakt til å beslutte transaksjoner som gjelder plassering av fondets kapital innenfor rammene i fullmakten for fondet. I et verdipapirfond vil det være flere investorers midler som forvaltes, og investorene eier andeler i fondet.

  Merverdiavgift

  Omsetning og formidling i forbindelse med forvaltning av verdipapirfond er unntatt fra mva-loven, se mval. § 3-6 (1) bokstav f.

  Det foreligger ikke rett til fradrag for forvaltning av verdipapirfond, se mval. § 3-6 (1) bokstav f. Andre tjenester som ytes i forbindelse med forvaltningen av fondet, avgiftsbehandles på samme måte som fondsforvaltningen.

  Stikkord:

  • carried interest,
  • suksesshonorar,
  • kommandittselskap,
  • honnorar,
  • omsetning,
  Salg - Verdipapirfond
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan