PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bokføring

  Finansskatt på alminnelig inntekt

  • D8300 Betalbar skatt
  • K2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt

  Ifølge rskl § 6-2 ligger betaltbar skatt som en del av kortsiktig gjeld i balansen. Ifølge NRS 8.6.2.1.5 omfatter betalbar skatt den betalbare skatten på alminnelig inntekt, og finansskatt på alminnelig inntekt føres dermed som en del av denne.

  Satsen for finansskatt på alminnelig inntekt er uendret fra 2016 på 28 %. Se tabellen i avsnittet over.

  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan