PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Finansskatt knyttet til lønnsrelaterte avsetninger

  Finansskatt på avsetninger

  • D5430 Finansskatt på lønn
  • D5431 Finansskatt på påløpte feriepenger
  • K2783 Påløpt finansskatt påløpt lønn

  Kostnader knyttet til bonusutbetalinger, feriepenger eller lignende som er opptjent i 20XX, men først betales ut i 20XX+1, avsettes for i regnskapet for 20XX. Finansskatten som gjelder bonus- og feriepengekostnadene gir selskapet en ekstra utgift i 20XX+1, som også må tas hensyn til som en kostnad i regnskapet for 20XX.

  Finansskatt på lønn klassifiseres som lønnskostnad i regnskapet. Se også mer om «Finansskatt på feriepenger».

  Presentasjon i årsregnskapet

  Merk at finansskatt knyttet til lønnsrelaterte avsetninger (påløpt finansskatt) i årsregnskapet skal presenteres som «Annen kortsiktig gjeld», sammen med lønnsavsetningene, jf. rskl § 6-2 tredje ledd D romertall III nr. 7 og NRS 8.6.2.1.7.6 ifølge Revisorforeningen. I praksis aksepteres også presentasjon som «Skyldige offentlige avgifter» som er lagt til grunn i NS 4102 (standard kontoplan) og SAF-T-kontoplanen.

  Stikkord:

  • nye,
  • arbeidsvederlag,
  Finansskatt knyttet til lønnsrelaterte avsetninger
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan