PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Om finansskatt

  Finansskatt på avsetninger

  Se nærmere i temaet «Finansskatt - skattereglene».

  Arbeidsgivere som utøver aktiviteter omfattet av næringshovedområdet K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, anses å utøve finansielle aktiviteter og skal svare finansskatt på lønn mv.

  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan