PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Bokføring

  Finansskatt på lønn

  • D5430 Finansskatt på lønn
  • K1920 Bankinnskudd

  Arbeidsgivere som utøver aktiviteter omfattet av næringshovedområdet K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, anses å utøve finansielle aktiviteter og skal svare finansskatt på lønn mv.

  Beregningsgrunnlaget for finansskatt på lønn er det samme som grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Det er derfor nærliggende å betrakte dette som en ekstra arbeidsgiveravgift. Finansskatt på lønn bokføres og betales derfor i takt med arbeidsgiveravgiften. I resultatregnskapet inngår finansskatt på lønn følgelig på linjen «Lønnskostnad», jf. rskl § 6-1 (1) nr. 6. I balansen inngår skyldig finansskatt på lønn (arbeidsgiveravgift) på linjen «Skyldige offentlige avgifter», jf. rskl § 6-2 annet ledd, D III nr. 6.

  Er arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget på kr 1 000 000 skal det betales kr 50 000 i finansskatt, som er 5 % av grunnlaget, se satser ifbm. finansskatt.

  Dette bokføres som følger:

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Utbetaling av lønn Konto 5430 Finansskatt av lønn Konto 2772 Skyldig finansskatt av lønn Kr 50 000
  Betaling av finansskatt per termin Konto 2773 Betalt finansskatt av lønn Konto 1920 Bankinnskudd Kr 50 000

  I tillegg til at det regnskapsføres finansskatt på utbetalt lønn mv., må det avsettes for finansskatt på påløpt, ikke utbetalt lønn og skyldige feriepenger.

  Stikkord:

  • arbeidsvederlag,
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan