Generelt

Finansskatten ble innført fom. 1. januar 2017, og kom som en beskatning av merverdien i finansiell tjenesteyting som i dag er unntatt fra merverdiavgift.

Arbeidsgivere med ansatte som utfører finansielle aktiviteter skal betale finansskatt på lønn mv., se ftrl. § 23-2 a. Skatten utgjør en prosentandel av lønnsgrunnlaget (arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget) etter ftrl. § 23-2 første ledd. Se satser for finansskatt og Stortingets skattevedtak.

For foretak som faller inn under reglene om finansskatt på lønn, gjelder det en skattesats av overskuddet på 25 %, dvs. en forhøyet skatt på alminnelig inntekt i forhold til den alminnelige selskapsskatten, se Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2017 § 3-3 annet ledd.

Skattesats på alminnelig inntekt201620172018
Foretak underlagt finansskatt25 %25 %25 %
Andre foretak25 %24 %23 %

For mer informasjon om finansskatten, se temaet «Finansskatt - skattereglene» og Skatte-ABC.

Bokføring

Utsatt skatt for foretak som svarer finansskatt