Om finansskatt

Se nærmere i temaet «Finansskatt - skattereglene».

Arbeidsgivere som utøver aktiviteter omfattet av næringshovedområdet K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, anses å utøve finansielle aktiviteter og skal svare finansskatt på lønn mv.

Finansskatt knyttet til lønnsrelaterte avsetninger

Noteinformasjon om påløpt finansskatt