Generelt

Arbeidsgivere som utøver aktiviteter omfattet av næringshovedområdet K «Finansierings- og forsikringsvirksomhet» i Statistisk sentralbyrås standard for næringsgruppering, anses å utøve finansielle aktiviteter og skal svare finansskatt på lønn mv.

Feriepenger skal beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som utbetales i året før ferien avvikles (opptjeningsåret), se ferieloven § 10 (1). Utbetalingen av feriepengene skjer altså først når ferien tas ut og må derfor avsettes i regnskapet.

På samme måte som arbeidsgiveravgiften, betales finansskatten først når feriepengene utbetales og plikten til å innrapportere på a-meldingen inntrer, se ftrl. § 23-2 og 23-2 a.

Bokføring

Lønn