PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Finansskatt knyttet til avsetninger

  Finansskatt - regnskapsmessig periodisering

  Kostnader knyttet til bonusutbetalinger, feriepenger eller lignende som er opptjent i 2016, men først betales ut i 2017, avsettes for i regnskapet for 2016. Finansskatten som gjelder bonus- og feriepengekostnadene gir selskapet en ekstra utgift i 2017, som også må tas hensyn til som en kostnad i regnskapet for 2016.

  Finansskatt knyttet til avsetninger
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan