Fordel fri bil (standardregelen)

Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler

Utenfor standardregelen

Hva er privat bruk?

Listepris ikke i forhold til fordel privat bruk

Pensjonist

Listepris bil

Firmabilavtale