PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hva er privat bruk?

  Firmabil

  Definisjon av privat kjøring

  All kjøring som ikke anses å være yrkeskjøring, regnes som privat kjøring. Dvs. at arbeidsreiser (definert som kjøring mellom hjem og fast arbeidssted) og besøksreiser til hjemmet går under kategorien privat kjøring.

  Skille mellom hva som skal anses å være en arbeidsreise og hva som skal anses å være en yrkesreise er regulert i FSFIN Finansdepartementets skatteforskrift.

  Skillet arbeidsreise/yrkesreise bestemmes delvis ut fra en definisjon av:

  En pendlerreise er en arbeidsreise med overnatting.

  Vurdering om bilen blir brukt privat

  I praksis ligger bevisbyrden på den ansatte og arbeidsgiver i vurderingen om bilen er brukt privat eller ikke. Det er skattemyndighetene som i hvert tilfelle gjør en konkret vurdering om hva de finner mest sannsynlig.

  Det er en rekke faktorer som er med i vurderingen av sannsynligheten for at bilen er brukt privat. Noen av disse vil være:

  • hvor er bilen parkert utenom arbeidstid (hos arbeidstaker eller hos arbeidsgiver)?
  • hvor mange førerkort er det i familien?
  • hvor mange andre biler disponeres og hvilke type biler er dette?
  • hvilken stand er privatbilen(e) i og hva er kilometerstanden på disse?
  • hvilken stand er yrkesbilen i og er antall kjørte kilometer forenelig med den type virksomhet som bilen brukes i?
  • hvordan er familiesammensetningen?
  • hvor ligger privatboligen?
  • er yrkesbilen egnet til privatkjøring

  Som dokumentasjon for den totale kjøringen gjennom året er en korrekt ført kjørebok et godt utgangspunkt for å bevise at all kjøring er yrkeskjøring. For mer om krav til kjørebok, se temaet om kjørebok. Skattemyndighetene vil ikke legge stor vekt på utsagn fra/avtale med arbeidsgiver om at arbeidstaker ikke har tillatelse til å bruke bilen privat, med unntak av de tilfeller der arbeidsgiver har hatt tilfredsstillende kontroll med at den faktisk ikke er brukt privat.

  Det er ikke avgjørende at:

  • arbeidstakeren selv ikke har førerkort dersom bilen faktisk er brukt privat, f.eks. at arbeidstakerens nærstående har benyttet bilen
  • arbeidstakeren har annen bil til disposisjon privat
  • det oppbevares verktøy eller lignende i bilen

  Hva er privat bruk?
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan