PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Listepris ikke i forhold til fordel privat bruk

  Firmabil

  • Lønn5200 Fri bil
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Firmabil (listepris ikke i forhold til privat bruk)

  Gjelder beregning av fordel ved bruk av firmabil hvor fordelen klart ikke står i forhold til listeprisen.

  • 2019 - kr 55 000
  • 2018 - kr 54 000
  • 2017 - kr 53 000

  Unntaksregelen vil kunne komme til anvendelse når listeprisen ved bruk av standardregelen vil gi grunnlag for en for høy beregnet fordel. Det samme gjelder ved for lav beregnet fordel. Unntaksregelen skal bare brukes hvor avviket er betydelig.

  Satser

  Firmabil - listepris ikke i forhold til privat bruk

  Lønn

  Hvis listeprisen som ligger til grunn for utregning ved bruk av standardregelen ikke står i samsvar med den faktiske fordelen ved privat bruk, og avviket er betydelig, kan fordelen fastsettes ved skjønn, se FSFIN § 5-13-5 annet ledd.

  Unntaksregelen kan være aktuell i følgende tilfeller:

  • Bil registrert som lastebil med en vekt fra 3 500 kg inntil 7 500 kg og enkelte større eller spesialinnredede varevogner (for høy beregnet fordel basert på listepris).
  • Dersom det er foretatt svært omfattende ombygging eller restaurering av bilen som fører til at markedsverdien langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering (for lav beregnet fordel basert på listepris).
  • Veteranbiler med en markedsverdi som langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering.

  Blir listeprisen for lav ved beregning av fordelen etter standardreglene, kan man i følge takseringsreglene § 1-2-15 benytte en hjelpestørrelse som grunnlag for beregning etter standardreglene. Normalt kan man benytte markedsverdien som hjelpestørrelse.

  Det kan være lurt å ta kontakt med skattekontoret ved vurdering av om unntaksregelen kommer til anvendelse.

  Eksempel på beregning fordel fri bil - listeprisen står ikke i forhold til fordel privat bruk

  Arbeidstakeren har hatt fri bil hele året.

  Bilen er spesialinnredet og har en listepris på kr 1 500 000. I dette tilfellet står ikke listeprisen i forhold til den private fordelen. Fordelen utgjør i 2019 kr 55 000 og i 2018 kr 54 000.

  Innrapportering

  Fordel ved privat disponering av arbeidsgivers bil i de tilfellene hvor listeprisen klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk skal rapporteres i A-meldingen som Bil - fri bil annen.

  Stikkord:

  • bilbeskatning,
  • fri bil,
  • firmabilbeskatning,
  Listepris ikke i forhold til fordel privat bruk
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan