PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Pensjonist

  Firmabil

  • Lønn5200 Fri bil
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  For pensjonister som beholder firmabilordningen etter at arbeidsforholdet er opphørt, brukes ikke standardregelen, men fordelen beregnes ut i fra en individuell verdsettelse av omsetningsverdi (leiekostnad for tilsvarende bil som privatperson), se sktl. § 5-3, basert på faktisk privat bruk.

  Beregningsmåte

  Hvis bilen brukes hele året kan fordelen beregnes slik:

  Fordelen = (Listepris * prosentsats under standardregelen) / 15 000 km * antall km privat kjøring

  Se også Skatte-ABC.

  Eksempel

  Pensjonisten har hatt fri bil hele året.

  Bilen har en listepris på kr 250 000, og er et halvt år gammel. Privat kjøring utgjør totalt 8 000 km.

  Standardregelen Kr 250 000 x 30% Kr 75 000
  Fordel pr km Kr 75 000/ 15 000 km Kr 5
  Skattepliktig fordel Kr 5 x 8 000 km Kr 40 000

  Innrapportering

  Fri bil i pensjonsforhold skal innrapporteres på A-meldingen som Naturalytelser i pensjonsforhold.

  Stikkord:

  • firmabil pensjonist,
  • fri bil pensjonist,
  Pensjonist
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan