PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utenfor standardregelen

  Firmabil

  • Lønn5200 Fri bil
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Firmabil (utenfor standardregelen)
  2019 2018
  Arbeidsreiser til og med 4 000 km og annen privat kjøring kr 3,40 per km kr 3,40 per km
  Arbeidsreiser som overstiger 4 000 km kr 1,50 per km kr 1,50 per km

  Gjelder for følgende biler:

  • Lastebiler med totalvekt på 7 500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
  • Biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
  • Biler som er registrert for ni passasjerer eller mer, såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

  Satser

  Firmabil - utenfor standardregelen

  Lønn

  Standardregelen gjelder i utgangspunktet for alle typer biler, uavhengig av om bilen egner seg for privat bruk. Kjøretøy som går inn under standardregelen er f.eks. personbiler som bl.a. omfatter stasjonsvogner, el-biler, varebiler, kombinerte biler, bobiler, busser, lastebiler o.l.

  Biltyper som faller utenfor standardregelen

  Det er imidlertid gitt unntak for en del kjøretøy, og standardreglene gjelder ikke for følgende biler, se FSFIN § 5-13-1 annet ledd:

  • lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser
  • biler som det er forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreiser i følge lov eller forskrift
  • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise

  Beskatning

  Arbeidstaker fordelsbeskattes etter sktl. § 5-10 Fordel vunnet ved arbeid, for følgende faktiske kjøring:

  • arbeidsreiser (kjøring mellom hjem og arbeidssted)
  • besøksreiser
  • annen faktisk privatkjøring

  Beregning av fordelen ved privat bruk

  Trekkgrunnlaget for arbeidsreiser inntil 4 000 km og annen privat kjøring skal beregnes med høy kilometersats som vist i satser for firmabil (utenfor standardregelen). Dersom kjørelengden for arbeidsreiser og besøksreiser overstiger 4 000 km, skal lav kilometersats brukes, se skattebetalingsforskriften § 5-8-11 (5).

  Sporadisk bruk

  Sporadisk bruk av arbeidsgivers kjøretøy kan anses som privatbruk uten fordelsbeskatning så lenge den private bruken per inntektsår ikke overstiger grensene på inntil 10 dager eller 1000 kilometer jf. FSFIN § 5-13-2.

  Praktisk gjennomføring av forskuddstrekk og beregning av aga. gjennom året

  Som grunnlag for gjennomføring av forskuddstrekk og beregning av arbeidsgiveravgift gjennom året, skal arbeidstaker levere oppgave over faktisk privat kjøring frem til trekktidspunktet. I praksis kan arbeidsgiver benytte et skriftlig anslag på total kjørelengde det kommende året som den ansatte leverer på begynnelsen av inntektsåret. Ved utgangen av inntektsåret, før 31.12, må den ansatte levere en oppstilling over faktisk kjørte kilometer privat kjøring. Arbeidsgiver må nå justere anslaget som er brukt gjennom året mot faktisk kjørte kilometer.

  Eksempel på beregning av fordel fri bil - utenfor standardregelen

  Arbeidstakeren har hatt fri lastebil med totalvekt på 7 800 kg hele året. Arbeidstakeren har kjørt 15 000 km privat, hvorav arbeidsreiser utgjør 5 000 km.

  Arbeidsreise 1 (4000 km x 3,40 kr) Kr 13 600
  + Arbeidsreise 2 (1000 km x 1,50 kr) Kr 1 500
  + Annen privat kjøring (10 000 km x 3,40) Kr 34 000
  = Skatteplig fordel fri bil Kr 49 100

  Innrapportering

  Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil utenfor standardregelen rapporteres på A-meldingen som Bil - fri bil utenfor standardregel.

  Stikkord:

  • bilbeskatning,
  • firmabil,
  • fordel,
  • fri bil,
  • kilometersatser,
  • sats,
  • utenfor standardegelen,
  • yrkesbil,
  • firmabilbeskatning,
  Utenfor standardregelen
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan