Kjøp, oppføring og påkostning av firmahytte

Inventar og utstyr til firmahytte

Driftskostnader

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.
Debet
6340 Lys
Debet
6345 Varme
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag for mva for anskaffelse, drift, vedlikehold eller innredning av bedriftshytta, se mval. § 8-3 (1) g.

Stikkord: bedriftshytte, brensel, feriehjem, firmahytte, fritidsbolig, fyringsolje, fyringsutgifter, kommunale avgifter, oppvarming, strøm, vedsekk, foretak, fritidsbolig, bedriftshytte, hytte, fritidseiendom, varme, elektrisitet, strøm, fyring, fyringsutgifter, driftkostnader, kommandittselskap

Vedlikehold av firmahytte