Kjøp, oppføring og påkostning av firmahytte

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
1100 Bygninger
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag for mva for anskaffelse, drift, vedlikehold eller innredning av bedriftshytta, se mval. § 8-3 (1) g.

Stikkord: badstu, bedriftshytte, entreprenørtjenester, firmahytte, fritidsbolig, fritidseiendom, grunnboring, grunnundersøkelser, interiørarkitekter, påbygging, sauna, foretak, fritidsbolig, bedriftshytte, hytte, fritidseiendom, erverv, kommandittselskap

Inventar og utstyr til firmahytte

Driftskostnader

Vedlikehold av firmahytte