Kjøp, oppføring og påkostning av firmahytte

Inventar og utstyr til firmahytte

Driftskostnader

Vedlikehold av firmahytte

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger
Debet

Merverdiavgift

Det foreligger ikke rett til fradrag for mva for anskaffelse, drift, vedlikehold eller innredning av bedriftshytta, se mval. § 8-3 (1) g.

Stikkord: bedriftshytte, feriehjem, firmahytte, fritidsbolig, reservedeler, foretak, fritidsbolig, bedriftshytte, hytte, fritidseiendom, reparasjon, kommandittselskap