PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Driftskostnader

  Firmahytte

  • D6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.
  • D6340 Lys
  • D6345 Varme
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag for mva for anskaffelse, drift, vedlikehold eller innredning av bedriftshytta, se mval. § 8-3 (1) g.

  Stikkord:

  • bedriftshytte,
  • brensel,
  • feriehjem,
  • firmahytte,
  • firmaleilighet,
  • fritidsbolig,
  • fyringsolje,
  • fyringsutgifter,
  • kommunale avgifter,
  • oppvarming,
  • personalhytte,
  • strøm,
  • vedsekk,
  • velferdstiltak,
  • varme,
  • fyring,
  • elektrisitet,
  • hytte,
  • fritidseiendom,
  • Kostand,
  • driftkostnader,
  • Bedrift,
  • kostnad,
  • kost,
  Driftskostnader
  279 1090 89 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan