PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Rimelig velferdstiltak

  Firmahytte

  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Firmahytte/bedriftshytte anses som et velferdstiltak i en bedrift, men visse vilkår må være oppfylt for at arbeidstaker skal unngå skatteplikt. Bedriftshytte er hytte anskaffet eller leid til bruk for de ansatte i fritiden.

  Lønn

  Fordelen arbeidstaker har ved bruk av firmahytte anses å være et velferdstiltak (se «Lønns-ABC 2014 -> 8.8 Velferdstiltak» for definisjon) og er ikke skattepliktig for arbeidstaker, se FSFIN § 5-15-6 (1), gitt at visse forutsetninger er oppfylt. De samme reglene gjelder dersom de ansatte har adgang til å benytte bedriftshytte ved bruk av tidsparter mv. Følgende forutsetninger må oppfylles for å unngå skatteplikt:

  • hytta er tilgjengelig for alle ansatte eller en betydelig gruppe ansatte i bedriften (gjelder også bedriftshytter i utlandet)
  • anses som et rimelig velferdstiltak

  For en bedrift med få ansatte kan bruksretten bli så omfattende at fordelen ikke lenger kan anses som et rimelig velferdstiltak, og derfor bli skattepliktig for brukerne. I følge Lignings-ABC vil det som utgangspunkt være skatteplikt for arbeidstaker dersom det er færre enn 10 personer i bedriften som har disposisjonsrett. Skatteplikten må vurderes ut i fra om tiltaket kan anses som et rimelig velferdstiltak. Dvs. at i et selskap med over 10 brukere kan velferdstiltaket vurderes som skattepliktig fordi forholdene tilsier at det ikke dreier seg om et rimelig velferdstiltak. I motsatt tilfelle kan hytta anses som en bedriftshytte selv om det er færre enn 10 som har disposisjonsrett.

  Forøvrig bør det være en oversikt som dokumenterer den faktiske bruken og fordelingen av bruken bør være vedtektsfestet.

  Bedriftshytte eid av morselskap kan være et skattefritt velferdstiltak også for ansatte i heleid datterselskap, se UTV 2011/1350.

  Se «Firmahytte -> Skattepliktig velferdstiltak» for de tilfeller der kravene til skattefrihet ikke er oppfylt.

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til drift, vedlikehold eller leie av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov, og løsøre og utstyr til slike eiendommer, se mval. § 8-3 (1) g, herunder bedriftshytter. Dette gjelder også for tidsparter mv. som de ansatte har adgang til å benytte seg av.

  Stikkord:

  • bedriftshytte,
  • feriehjem,
  • firmahytte,
  • firmaleilighet,
  • fritidsbolig,
  • hytteleie,
  • leie,
  • personalhytte,
  • velferdstiltak,
  • hytte,
  • leasing,
  • fritidseiendom,
  • Bedrift,
  Rimelig velferdstiltak
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan