PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig velferdstiltak

  Firmahytte

  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)
  • LønnSkatteplikt - Opplysningsplikt

  Skatt

  Stiller arbeidsgiver hytte eller fritidsbolig til disposisjon for ansatte er dette som hovedregel skattepliktig, og fordelen verdsettes med utgangspunkt i markedsleie for tilsvarende hytter, se sktl. § 5-3. Ved en slik verdsettelse må også andre fordeler f.eks. fri strøm og oppvarming, bli hensyntatt, se «Skatte-ABC 2016/17 -> Bolig - fri bolig» pkt. 2 for ytterligere informasjon.

  Skatteplikt foreligger f.eks. i følgende situasjoner:

  • bruken er i hovedsak forbeholdt bedriftens eiere eller et fåtall ansatte, se UTV 2012/1754
  • visse brukere har fortrinnsrett i særlig attraktive perioder
  • når det er få ansatte i bedriften (færre enn 10 personer)
  • andre grunner som vil gjøre at tiltaket ikke kan anses som rimelig velferdstiltak

  Selv om fordelen blir sett på som skattepliktig lønn er den ikke trekkpliktig, se sktbf. § 5-6-10 b, og det skal dermed heller ikke betales arbeidsgiveravgift, se folketrygdloven § 23-2 (3).

  Reisekostnader dekket av arbeidsgiver for å komme til bedriftshytte, er alltid skattepliktig.

  Se også «Lønns-ABC 2014 -> Eksempler på velferdstiltak i skattelovens forstand:» og «Skatte-ABC 2016/17 -> Velferdstiltak» pkt. 2.4 Bedriftshytte.

  Dersom vilkårene for å anse dette som et rimelig velferdstiltak er oppfylt, vil bruken ikke være skattepliktig for de ansatte, se «Firmahytte -> Rimelig velferdstiltak».

  A-meldingen

  Arbeidstakers fordel ved fri bruk/utlån av firmahytte, uten overdragelse av eiendomsretten, som ikke oppfyller vilkårene for skattefrie velferdstiltak, innrapporteres som Naturalytelse - Annet. Se «A-meldingen -> Andre trekkfrie naturalytelser».

  Merverdiavgift

  Det foreligger ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader til drift, vedlikehold eller leie av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov, og løsøre og utstyr til slike eiendommer, se mval. § 8-3 (1) g, herunder bedriftshytter. Dette gjelder også for tidsparter mv. som de ansatte har adgang til å benytte seg av.

  Stikkord:

  • bedriftshytte,
  • hytte,
  Skattepliktig velferdstiltak
  279 1091 89 75 709

  Kontering

  Satser

  Kontoplan