PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp - Fisk for videresalg

  Fisk

  • D4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats
  • MVA11 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 15 %

  Merverdiavgift

  Det foreligger rett til fradrag i mva på anskaffelse av fisk som næringsmidler til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, se mval. § 8-1 og mval. § 5-2.

  Unntak

  Det foreligger unntak til hovedregelen når det gjelder viltlevende marine ressurser hvor redusert sats er 11,11%, se mval. § 5-8.

  Stikkord:

  • brisling,
  • fisk,
  • sild,
  • skalldyr,
  • erverv,
  • omsetning,
  Kjøp - Fisk for videresalg
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan