Forholdsmessig fradrag

Ubetydelighetsgrensen

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra omsetning

Grunnlag for beregning av fordelingsnøkkel, forrige regnskapsår

Beregne forholdsmessig fradrag ut ifra kvadratmeter

Fordelingsnøkkel i regnskapssystemet